تقویت کننده آنتن موبایل

تقویت کننده آنتن موبایل تقویت کننده آنتن موبایل تقویت آنتن موبایل چیست؟ تقویت انتن موبایل ، دستگاهی است که سرویس های موبایل که بصورت دیتا سوار بر امواج استاندارد موبایل میباشند را تقویت میکند.این دستگاه میتواند در جاهایی که فرکانس موبایل به آن نقاط نمیرسد راانتقال دهد. درواقع تقویت انتن…