تقویت آنتن موبایل

تقویت آنتن موبایل ساختمان ها

تقویت آنتن موبایل ساختمان ها تقویت آنتن موبایل در مجتمع های مسکونی و اداری بزرگ که مساحتی بیش از ۵۰۰۰ هزار متر مربع زیربنا دارند نیازمند کارشناسی از محل و طراحی پروژه میباشد ( بازدید رایگان ) . چنین پروژه هایی همیشه نیازمند ایجاد یک شبکه با فرکانس تلفن همراه…

تقویت آنتن موبایل

تقویت آنتن موبایل خارج شهر

تقویت آنتن موبایل خارج شهر تقویت آنتن موبایل خارج شهر ، تقویت آنتن موبایل در مناطق خارج از شهر بسیار پیچیده تر و دشوار تر از مناطق درون شهری است , چرا که اینگونه مناطق خارج از پوشش دهی دکل ها مخابراتی هستند و به طبع همانند یک شهر دارای سیگنال ورودی…